Advising

   

English Meaning

  1. Present participle of advise.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉപദേശകന്മാർ - Upadheshakanmaar | Upadheshakanmar
× ഉപദേശകൻ - Upadheshakan
× അഭിലഷണീയമായ - Abhilashaneeyamaaya | Abhilashaneeyamaya
× അഭിപ്രായം - Abhipraayam | Abhiprayam
× ശുപാർശചെയ്യാൻ തക്കതായ - Shupaarshacheyyaan Thakkathaaya | Shuparshacheyyan Thakkathaya
× ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌ - Upadheshdaavu | Upadheshdavu
× ആശാസ്യമായ - Aashaasyamaaya | ashasyamaya
×
× അനുശാസനം - Anushaasanam | Anushasanam
× യുക്തമായ - Yukthamaaya | Yukthamaya
× യോഗ്യമായ - Yogyamaaya | Yogyamaya
× ഉപദേശം - Upadhesham
× വിവേകപൂർവ്വമായ - Vivekapoorvvamaaya | Vivekapoorvvamaya
× വിവേകശൂന്യമായ - Vivekashoonyamaaya | Vivekashoonyamaya
× അനുശാസിക്കുക - Anushaasikkuka | Anushasikkuka
× ഉചിതമായ - Uchithamaaya | Uchithamaya
× ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ - Buddhipoorvvamaaya | Budhipoorvvamaya
× തുരുപദിഷ്‌ടമായ - Thurupadhishdamaaya | Thurupadhishdamaya
× പദേശകൻ - Padheshakan
× ദുരപദിഷ്‌ടമായ - Dhurapadhishdamaaya | Dhurapadhishdamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Advising?

Name :

Email :

Details :×