Aesthetically

Pronunciation of Aesthetically  

English Meaning

  1. In an aesthetic manner; with a pleasing sensory effect.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രം - Saundharyashaasthram | Soundharyashasthram ;കലാസൗന്ദര്യാരാധകൻ - Kalaasaundharyaaraadhakan | Kalasoundharyaradhakan ;സൗന്ദ്രര്യശാസ്‌ത്രം - Saundhraryashaasthram | Soundhraryashasthram ;മനോഹരമായ - Manoharamaaya | Manoharamaya ;സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച - Saundharyashaasthraththe Sambandhicha | Soundharyashasthrathe Sambandhicha ;കലാസൗന്ദര്യഗ്രാഹിയായ - Kalaasaundharyagraahiyaaya | Kalasoundharyagrahiyaya ;

നല്ല അഭിരുചിയുള്ള - Nalla Abhiruchiyulla ;സൗന്ദര്യാനുഭൂതി - Saundharyaanubhoothi | Soundharyanubhoothi ;സഹൃദയത്വമുള്ള - Sahrudhayathvamulla ;കലാവിജ്ഞാനീയം - Kalaavijnjaaneeyam | Kalavijnjaneeyam ;സൗന്ദര്യബോധം - Saundharyabodham | Soundharyabodham ;ശൃംഗാരശാസ്‌ത്രം - Shrumgaarashaasthram | Shrumgarashasthram ;സൗന്ദര്യപരമായ - Saundharyaparamaaya | Soundharyaparamaya ;സൗന്ദര്യബോധമുള്ള - Saundharyabodhamulla | Soundharyabodhamulla ;സൗന്ദര്യാരാധകൻ - Saundharyaaraadhakan | Soundharyaradhakan ;കലാബോധമുള്ള - Kalaabodhamulla | Kalabodhamulla ;സഹൃദയൻ - Sahrudhayan ;സുന്ദരകലാരാധന - Sundharakalaaraadhana | Sundharakalaradhana ;രസാനുഭവസിദ്ധാന്തം - Rasaanubhavasiddhaantham | Rasanubhavasidhantham ;കലാസ്വാദകൻ - Kalaasvaadhakan | Kalaswadhakan ;ലളിതകലാസ്വാദകൻ - Lalithakalaasvaadhakan | Lalithakalaswadhakan ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Aesthetically?

Name :

Email :

Details :×