Aesthetically

Pronunciation of Aesthetically  

   

English Meaning

  1. In an aesthetic manner; with a pleasing sensory effect.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കലാസൗന്ദര്യഗ്രാഹിയായ - Kalaasaundharyagraahiyaaya | Kalasoundharyagrahiyaya
× സൗന്ദര്യപരമായ - Saundharyaparamaaya | Soundharyaparamaya
× കലാസ്വാദകൻ - Kalaasvaadhakan | Kalaswadhakan
× സൗന്ദര്യബോധം - Saundharyabodham | Soundharyabodham
× കലാബോധമുള്ള - Kalaabodhamulla | Kalabodhamulla
× സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച - Saundharyashaasthraththe Sambandhicha | Soundharyashasthrathe Sambandhicha
× സൗന്ദര്യാനുഭൂതി - Saundharyaanubhoothi | Soundharyanubhoothi
× സഹൃദയൻ - Sahrudhayan
× കലാസൗന്ദര്യാരാധകൻ - Kalaasaundharyaaraadhakan | Kalasoundharyaradhakan
× സൗന്ദ്രര്യശാസ്‌ത്രം - Saundhraryashaasthram | Soundhraryashasthram
× സുന്ദരകലാരാധന - Sundharakalaaraadhana | Sundharakalaradhana
× സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രം - Saundharyashaasthram | Soundharyashasthram
× ലളിതകലാസ്വാദകൻ - Lalithakalaasvaadhakan | Lalithakalaswadhakan
× സൗന്ദര്യബോധമുള്ള - Saundharyabodhamulla | Soundharyabodhamulla
× രസാനുഭവസിദ്ധാന്തം - Rasaanubhavasiddhaantham | Rasanubhavasidhantham
× സൗന്ദര്യാരാധകൻ - Saundharyaaraadhakan | Soundharyaradhakan
× കലാവിജ്ഞാനീയം - Kalaavijnjaaneeyam | Kalavijnjaneeyam
× മനോഹരമായ - Manoharamaaya | Manoharamaya
× ശൃംഗാരശാസ്‌ത്രം - Shrumgaarashaasthram | Shrumgarashasthram

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Aesthetically?

Name :

Email :

Details :×