Ambiguousness

   

English Meaning

Ambiguity.

  1. The state or quality of being ambiguous; ambiguity

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വ്യക്തതയില്ലായ്‌മ - Vyakthathayillaayma | Vyakthathayillayma
× അനിശ്ചിതാർത്ഥം - Anishchithaarththam | Anishchithartham
× രണ്ടർത്ഥമുള്ള - Randarththamulla | Randarthamulla
× ഉഭയാർത്ഥം - Ubhayaarththam | Ubhayartham
× സംശയാർത്ഥമുള്ള - Samshayaarththamulla | Samshayarthamulla
× വ്യക്തമല്ലാത്ത - Vyakthamallaaththa | Vyakthamallatha
× അനേകാർഥം - Anekaartham | Anekartham
× അനേകാർഥമുള്ള - Anekaarthamulla | Anekarthamulla
× ദ്വയാർത്ഥമുള്ള - Dhvayaarththamulla | Dhvayarthamulla
× സന്ദിഗ്‌ദ്ധാർഥമായ - Sandhigddhaarthamaaya | Sandhigdharthamaya
× ശ്ലേഷം - Shlesham
× സംശയമുള്ള സ്വഭാവം - Samshayamulla Svabhaavam | Samshayamulla swabhavam
× അർത്ഥം - Arththam | Artham
× സന്ദിഗ്‌ദ്ധാർത്ഥത - Sandhigddhaarththatha | Sandhigdharthatha
× സംശയം - Samshayam
× അവ്യക്തമായ - Avyakthamaaya | Avyakthamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Ambiguousness?

Name :

Email :

Details :×