Covetously

Pronunciation of Covetously  

English Meaning

In a covetous manner.

  1. In a covetous manner

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ദുരാശപ്പെടുക - Dhuraashappeduka | Dhurashappeduka ;അഭിലഷണീയമായ - Abhilashaneeyamaaya | Abhilashaneeyamaya ;ആശിക്കുക - Aashikkuka | ashikkuka ;അത്യാഗ്രഹത്തോടെ - Athyaagrahaththode | Athyagrahathode ;കണ്ണുവയ്‌ക്കുക - Kannuvaykkuka ;അന്യായമായ ലാഭേച്ഛയോടു കൂടിയ - Anyaayamaaya Laabhechchayodu Koodiya | Anyayamaya Labhechchayodu Koodiya ;

കൊതിക്കുന്ന - Kothikkunna ;മോഹിക്കുക - Mohikkuka ;ആഗ്രഹിക്കുന്ന - Aagrahikkunna | agrahikkunna ;അത്യാഗ്രഹം - Athyaagraham | Athyagraham ;കൊതിക്കുക - Kothikkuka ;മോഹിക്കുന്ന - Mohikkunna ;കാമ്യമായ - Kaamyamaaya | Kamyamaya ;അത്യാഗ്രഹമുള്ള - Athyaagrahamulla | Athyagrahamulla ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Covetously?

Name :

Email :

Details :×