Deplorableness

English Meaning

State of being deplorable.

  1. The state or quality of being deplorable.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഖേദിക്കുക - Khedhikkuka ;ദയനീയമായ - Dhayaneeyamaaya | Dhayaneeyamaya ;സങ്കടകരമായ - Sankadakaramaaya | Sankadakaramaya ;ദുഃഖകരമായ - Dhuakhakaramaaya | Dhuakhakaramaya ;വിമർശിക്കുക - Vimarshikkuka ;പരിതാപകരമായ - Parithaapakaramaaya | Parithapakaramaya ;

അപലപിക്കുക - Apalapikkuka ;പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ - Parithaapakaramaaya Avastha | Parithapakaramaya Avastha ;ശോച്യമായ - Shochyamaaya | Shochyamaya ;പരിതാപകരം - Parithaapakaram | Parithapakaram ;പഴിക്കുക - Pazhikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Deplorableness?

Name :

Email :

Details :×