Disbelieve

Pronunciation of Disbelieve  

English Meaning

Not to believe; to refuse belief or credence to; to hold not to be true or actual.

  1. To refuse to believe in; reject.
  2. To withhold or reject belief.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ശങ്കിക്കുക - Shankikkuka ;അവിശ്വാസി - Avishvaasi | Avishvasi ;വിനാശകരമായ - Vinaashakaramaaya | Vinashakaramaya ;നാസ്തികന്‍ - Naasthikan‍ | Nasthikan‍ ;അവിശ്വസനീയമായ - Avishvasaneeyamaaya | Avishvasaneeyamaya ;വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുക - Vishvasikkaan‍ Kazhiyaathirikkuka | Vishvasikkan‍ Kazhiyathirikkuka ;

ദാരുണമായ - Dhaarunamaaya | Dharunamaya ;ദുരന്തമായ - Dhuranthamaaya | Dhuranthamaya ;അപായകരമായ - Apaayakaramaaya | Apayakaramaya ;സംശയിക്കുക - Samshayikkuka ;നാസ്‌തികൻ - Naasthikan | Nasthikan ;വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക - Vishvasikkaan Kazhiyaathirikkuka | Vishvasikkan Kazhiyathirikkuka ;അവിശ്വസിക്കുക - Avishvasikkuka ;വിശ്വാസംവരാത്ത - Vishvaasamvaraaththa | Vishvasamvaratha ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Disbelieve?

Name :

Email :

Details :×