Disbelieve

Pronunciation of Disbelieve  

   

English Meaning

Not to believe; to refuse belief or credence to; to hold not to be true or actual.

  1. To refuse to believe in; reject.
  2. To withhold or reject belief.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദുരന്തമായ - Dhuranthamaaya | Dhuranthamaya
× അവിശ്വസനീയമായ - Avishvasaneeyamaaya | Avishvasaneeyamaya
× വിശ്വാസംവരാത്ത - Vishvaasamvaraaththa | Vishvasamvaratha
× അപായകരമായ - Apaayakaramaaya | Apayakaramaya
× ദാരുണമായ - Dhaarunamaaya | Dharunamaya
× അവിശ്വാസി - Avishvaasi | Avishvasi
× നാസ്‌തികൻ - Naasthikan | Nasthikan
× വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുക - Vishvasikkaan‍ Kazhiyaathirikkuka | Vishvasikkan‍ Kazhiyathirikkuka
× വിനാശകരമായ - Vinaashakaramaaya | Vinashakaramaya
× നാസ്തികന്‍ - Naasthikan‍ | Nasthikan‍
× വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക - Vishvasikkaan Kazhiyaathirikkuka | Vishvasikkan Kazhiyathirikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Disbelieve?

Name :

Email :

Details :×