Doors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of door.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× door എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Door Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Door Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 41:11

The doors of the side chambers opened on the terrace, one door toward the north and another toward the south; and the width of the terrace was five cubits all around.


മുറ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള കെട്ടിടം എഴുപതു മുഴം വീതിയുള്ളതും കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചുവർ അഞ്ചു മുഴം കനമുള്ളതും തൊണ്ണൂറു മുഴം നീളമുള്ളതും ആയിരുന്നു.


Ezekiel 41:24

The doors had two panels apiece, two folding panels: two panels for one door and two panels for the other door.


ചുവരുകളിൽ എന്നപോലെ മന്ദിരത്തിന്റെ കതകുകളിന്മേലും കെരൂബുകളും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു; പുറമെ പൂമുഖത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കനത്ത മരത്തുലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.


2 Kings 18:16

At that time Hezekiah stripped the gold from the doors of the temple of the LORD, and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid, and gave it to the king of Assyria.


ആ കാലത്തു യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവു യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിലുകളിലും കട്ടളകളിലും താൻ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന പൊന്നും പറിച്ചെടുത്തു അശ്ശൂർരാജാവിന്നു കൊടുത്തയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Doors?

Name :

Email :

Details :×