Effectual

Pronunciation of Effectual  

English Meaning

Producing, or having adequate power or force to produce, an intended effect; adequate; efficient; operative; decisive.

  1. Producing or sufficient to produce a desired effect; fully adequate. See Synonyms at effective.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഫലമുണ്ടാക്കുന്ന - Phalamundaakkunna | Phalamundakkunna ;സാധിപ്പിക്കുന്ന - Saadhippikkunna | Sadhippikkunna ;കൊള്ളാവുന്ന - Kollaavunna | Kollavunna ;ഫലപ്രദമായ - Phalapradhamaaya | Phalapradhamaya ;സാര്‍ത്ഥകമായ - Saar‍ththakamaaya | Sar‍thakamaya ;മതിയായ - Mathiyaaya | Mathiyaya ;

കൊള്ളാവുന്ന - Kollaavunna | Kollavunna ;തക്കതായ - Thakkathaaya | Thakkathaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Effectual?

Name :

Email :

Details :×