Emotionally

Pronunciation of Emotionally  

   

English Meaning

  1. in an emotional manner; displaying emotion
  2. regarding emotions

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വൈകാരിതത്വം - Vaikaarithathvam | Vaikarithathvam
× വൈകാരികത - Vaikaarikatha | Vaikarikatha
×
× നിര്‍വ്വികാരമായ - Nir‍vvikaaramaaya | Nir‍vvikaramaya
× വികാരപരമായി - Vikaaraparamaayi | Vikaraparamayi
× മനോവികാരമുണ്ടാക്കുംവിധം - Manovikaaramundaakkumvidham | Manovikaramundakkumvidham
× വികാരവതി - Vikaaravathi | Vikaravathi
× മനോവികാരമുണ്ടാക്കുംവിധം - Manovikaaramundaakkumvidham | Manovikaramundakkumvidham
× ഭാവമയമായി - Bhaavamayamaayi | Bhavamayamayi
× ഭാവതരളത - Bhaavatharalatha | Bhavatharalatha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Emotionally?

Name :

Email :

Details :×