Enervation

Pronunciation of Enervation  

   

English Meaning

The act of weakening, or reducing strength.

  1. Act of enervating; debilitation.
  2. State of being enervated; debility.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിർവീര്യാനായ - Nirveeryaanaaya | Nirveeryanaya
× ബലം കെടുത്തല്‍ - Balam Keduththal‍ | Balam Keduthal‍
× ബലഹീനമായ - Balaheenamaaya | Balaheenamaya
× ദുർബലമായ - Dhurbalamaaya | Dhurbalamaya
× ധൈര്യക്ഷയം വരുത്തുക - Dhairyakshayam Varuththuka | Dhairyakshayam Varuthuka
× ബലം കെടുത്തൽ - Balam Keduththal | Balam Keduthal
× തേജോഹാനി - Thejohaani | Thejohani
× ശക്തിയില്ലാതാക്കുക - Shakthiyillaathaakkuka | Shakthiyillathakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Enervation?

Name :

Email :

Details :×