Enervation

Pronunciation of Enervation  

English Meaning

The act of weakening, or reducing strength.

  1. Act of enervating; debilitation.
  2. State of being enervated; debility.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തേജോഹാനി - Thejohaani | Thejohani ;ബലം കെടുത്തല്‍ - Balam Keduththal‍ | Balam Keduthal‍ ;ശക്തിയോടെ - Shakthiyode ;ബലഹീനമായ - Balaheenamaaya | Balaheenamaya ;ശക്തിയില്ലാതാക്കുക - Shakthiyillaathaakkuka | Shakthiyillathakkuka ;ദുർബലമായ - Dhurbalamaaya | Dhurbalamaya ;

നിർവീര്യാനായ - Nirveeryaanaaya | Nirveeryanaya ;ധൈര്യക്ഷയം വരുത്തുക - Dhairyakshayam Varuththuka | Dhairyakshayam Varuthuka ;ബലം കെടുത്തൽ - Balam Keduththal | Balam Keduthal ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Enervation?

Name :

Email :

Details :×