Episodically

English Meaning

  1. in an episodic manner; in episodes

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഉപാഖ്യാനം - Upaakhyaanam | Upakhyanam ;ഉപകഥാസ്വഭാവമുള്ള - Upakathaasvabhaavamulla | Upakathaswabhavamulla ;അപ്രകൃതമായ - Aprakruthamaaya | Aprakruthamaya ;പ്രാസംഗികമായ - Praasamgikamaaya | Prasamgikamaya ;ആനുഷംഗികമായ - Aanushamgikamaaya | anushamgikamaya ;ഉപകഥ - Upakatha ;

അദ്ധ്യായം - Addhyaayam | Adhyayam ;സംഭവകഥ - Sambhavakatha ;ഉപകഥാപരമായ - Upakathaaparamaaya | Upakathaparamaya ;പരമ്പരയിലെ ഓരോ പതിപ്പുകൾ - Paramparayile Oro Pathippukal ;സംഭവശകലം - Sambhavashakalam ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Episodically?

Name :

Email :

Details :×