Exhilarated

Pronunciation of Exhilarated  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of exhilarate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആരോഗ്യപ്രദമായ - Aarogyapradhamaaya | arogyapradhamaya
× ആനന്ദദായകമായ - Aanandhadhaayakamaaya | anandhadhayakamaya
×
× ഉന്മേഷദായകമായ - Unmeshadhaayakamaaya | Unmeshadhayakamaya
× ആഹ്‌ളാദ ദായകമായ - Aahlaadha Dhaayakamaaya | ahladha Dhayakamaya
× അത്യാനന്ദം നൽകുന്ന - Athyaanandham Nalkunna | Athyanandham Nalkunna
× ഉത്സാഹം - Uthsaaham | Uthsaham
× ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന - Uththejippikkunna | Uthejippikkunna
× ഉൻമേഷദായകമായ - Unmeshadhaayakamaaya | Unmeshadhayakamaya
× ആനന്ദം - Aanandham | anandham
× ഹർഷോൻമാദം - Harshonmaadham | Harshonmadham
× അത്യാനന്ദം നല്‍കുന്ന - Athyaanandham Nal‍kunna | Athyanandham Nal‍kunna
× ആനന്ദപ്രദമായ - Aanandhapradhamaaya | anandhapradhamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Exhilarated?

Name :

Email :

Details :×