Exhilarating

Pronunciation of Exhilarating  

English Meaning

That exhilarates; cheering; gladdening.

  1. Causing exhilaration; invigorating.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ആനന്ദദായകമായ - Aanandhadhaayakamaaya | anandhadhayakamaya ;അത്യാനന്ദം നൽകുക - Athyaanandham Nalkuka | Athyanandham Nalkuka ;ആഹ്‌ളാദ ദായകമായ - Aahlaadha Dhaayakamaaya | ahladha Dhayakamaya ;ഉന്മേഷം - Unmesham ;ആരോഗ്യപ്രദമായ - Aarogyapradhamaaya | arogyapradhamaya ;ആരോഗ്യപ്രദമായ - Aarogyapradhamaaya | arogyapradhamaya ;

ഉൻമേഷം പകരുക - Unmesham Pakaruka ;അത്യാനന്ദം നൽകുന്ന - Athyaanandham Nalkunna | Athyanandham Nalkunna ;ഉന്മേഷദായകമായ - Unmeshadhaayakamaaya | Unmeshadhayakamaya ;ഹർഷോൻമാദം - Harshonmaadham | Harshonmadham ;ഉല്ലസിപ്പിക്കുക - Ullasippikkuka ;ഉന്‍മേഷദായകമായ - Un‍meshadhaayakamaaya | Un‍meshadhayakamaya ;ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന - Uththejippikkunna | Uthejippikkunna ;ഉത്സാഹം - Uthsaaham | Uthsaham ;ആനന്ദം - Aanandham | anandham ;ആനന്ദപ്രദമായ - Aanandhapradhamaaya | anandhapradhamaya ;സന്തോഷിപ്പിക്കുക - Santhoshippikkuka ;പ്രകടനം - Prakadanam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Exhilarating?

Name :

Email :

Details :×