Factual

Pronunciation of Factual  

   

English Meaning

Relating to, or containing, facts.

  1. Of the nature of fact; real.
  2. Of or containing facts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വാസ്‌തവത്തില്‍ - Vaasthavaththil‍ | Vasthavathil‍
× പരമാര്‍ത്ഥമായ - Paramaar‍ththamaaya | Paramar‍thamaya
× ഫാക്ടറി - Phaakdari | Phakdari
× വസ്തുതാസ്വഭാവമുളള - Vasthuthaasvabhaavamulala | Vasthuthaswabhavamulala
× കൃത്യമായ - Kruthyamaaya | Kruthyamaya
× വസ്‌തുനിഷ്‌ഠമായ - Vasthunishdamaaya | Vasthunishdamaya
× വസ്തുതാപരമായ - Vasthuthaaparamaaya | Vasthuthaparamaya
× യഥാര്‍ത്ഥമായ - Yathaar‍ththamaaya | Yathar‍thamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Factual?

Name :

Email :

Details :×