Factual

Pronunciation of Factual  

English Meaning

Relating to, or containing, facts.

  1. Of the nature of fact; real.
  2. Of or containing facts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഫാക്ടറി - Phaakdari | Phakdari ;വാസ്‌തവത്തില്‍ - Vaasthavaththil‍ | Vasthavathil‍ ;യഥാര്‍ത്ഥമായ - Yathaar‍ththamaaya | Yathar‍thamaya ;വസ്തുതാപരമായ - Vasthuthaaparamaaya | Vasthuthaparamaya ;വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ച - Vasthuthakale Sambandhicha ;കൃത്യമായ - Kruthyamaaya | Kruthyamaya ;

പരമാര്‍ത്ഥമായ - Paramaar‍ththamaaya | Paramar‍thamaya ;വസ്തുതാസ്വഭാവമുളള - Vasthuthaasvabhaavamulala | Vasthuthaswabhavamulala ;വസ്‌തുനിഷ്‌ഠമായ - Vasthunishdamaaya | Vasthunishdamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Factual?

Name :

Email :

Details :×