Fiercely

Pronunciation of Fiercely  

   

English Meaning

  1. In a fierce manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഘോരമായി - Ghoramaayi | Ghoramayi
× ഘോരമായി - Ghoramaayi | Ghoramayi
× ഭീകരമായി - Bheekaramaayi | Bheekaramayi
× ക്രൂരമായ - Krooramaaya | Krooramaya
× ഉഗ്രത - Ugratha
× രൗദ്രത - Raudhratha | Roudhratha
× പ്രചണ്‌ഡമായ - Prachandamaaya | Prachandamaya
× ഭീഷണമായി - Bheeshanamaayi | Bheeshanamayi
× ഉഗ്രസ്വഭാവിയായ സ്‌ത്രീ - Ugrasvabhaaviyaaya Sthree | Ugraswabhaviyaya Sthree
× തീക്ഷ്‌ണമായി - Theekshnamaayi | Theekshnamayi
× ഉഗ്രമായി - Ugramaayi | Ugramayi
× പൈശാചികമായ - Paishaachikamaaya | Paishachikamaya
× തീവ്രത - Theevratha
× ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya | Bhayankaramaya
× ക്രൂരത - Krooratha
× ക്രൂരസ്വഭാവമുള്ള - Kroorasvabhaavamulla | Krooraswabhavamulla
× തീവ്രമായ - Theevramaaya | Theevramaya
× തീക്ഷണമായ - Theekshanamaaya | Theekshanamaya
× ഭീഷണമായ - Bheeshanamaaya | Bheeshanamaya
× ഘോരമായ - Ghoramaaya | Ghoramaya
× ഉഗ്രമായ - Ugramaaya | Ugramaya
×
× നിഷ്‌ഠുരമായ - Nishduramaaya | Nishduramaya
× ക്രൂരമായി - Krooramaayi | Krooramayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Fiercely?

Name :

Email :

Details :×