Genetically

Pronunciation of Genetically  

   

English Meaning

In a genetical manner.

  1. In terms of origin or development.
  2. In a manner relating to genes or genetics.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ - Janithaka Maattam Varuththiya | Janithaka Mattam Varuthiya
× ഉല്‌പത്തി വിഷയകമായ - Ulpaththi Vishayakamaaya | Ulpathi Vishayakamaya
× പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ - Paaramparyamaayi Kittiya | Paramparyamayi Kittiya
× പാരമ്പര്യശാസ്‌ത്രം - Paaramparyashaasthram | Paramparyashasthram
× പാക്യജനകമായ - Paakyajanakamaaya | Pakyajanakamaya
×
× ഉൽപത്തിവിഷയമായ - Ulpaththivishayamaaya | Ulpathivishayamaya
× ഉത്‌പത്തി വിഷയകമായി - Uthpaththi Vishayakamaayi | Uthpathi Vishayakamayi
× ജനിതകശാസ്‌ത്രം - Janithakashaasthram | Janithakashasthram
× ഉത്‌പത്തിശാസ്‌ത്രം - Uthpaththishaasthram | Uthpathishasthram

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Genetically?

Name :

Email :

Details :×