Indelicately

English Meaning

  1. In an indelicate manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിർമ്മര്യാദമായ - Nirmmaryaadhamaaya | Nirmmaryadhamaya ;സ്ഥായിയായി - Sthaayiyaayi | Sthayiyayi ; ;അസഭ്യം - Asabhyam ;മങ്ങുക - Manguka ;സ്ഥിരമായ - Sthiramaaya | Sthiramaya ;

വഷളത്തം - Vashalaththam | Vashalatham ;തീരാത്ത - Theeraaththa | Theeratha ;സ്ഥായിയായ - Sthaayiyaaya | Sthayiyaya ;മങ്ങാത്തതായ - Mangaaththathaaya | Mangathathaya ;ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya ;അസഭ്യമായ - Asabhyamaaya | Asabhyamaya ;ശാശ്വതമായി - Shaashvathamaayi | Shashvathamayi ;സ്ഥിരമായി - Sthiramaayi | Sthiramayi ;അവിനീതമായ - Avineethamaaya | Avineethamaya ;മായാത്ത - Maayaaththa | Mayatha ;പ്രാകൃതമായ - Praakruthamaaya | Prakruthamaya ;മങ്ങാത്ത - Mangaaththa | Mangatha ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Indelicately?

Name :

Email :

Details :×