Inhabitancy

Pronunciation of Inhabitancy  

English Meaning

  1. Occupancy.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;നിവാസി - Nivaasi | Nivasi ;വാസയോഗ്യമായ - Vaasayogyamaaya | Vasayogyamaya ;കുടിപ്പാര്‍പ്പ്‌ - Kudippaar‍ppu | Kudippar‍ppu ;നിവസിക്കുക - Nivasikkuka ;സ്ഥിര നിവാസി - Sthira Nivaasi | Sthira Nivasi ;

ആൾപ്പാർപ്പുള്ള - Aalppaarppulla | alpparppulla ;കുടിപ്പാർപ്പ്‌ - Kudippaarppu | Kudipparppu ;കുടിയിരിപ്പുകാരൻ - Kudiyirippukaaran | Kudiyirippukaran ;നിവാസികൾ - Nivaasikal | Nivasikal ;വസിക്കുക - Vasikkuka ;താമസിക്കുക - Thaamasikkuka | Thamasikkuka ;പാർക്കുക - Paarkkuka | Parkkuka ;അധിവസിക്കുന്ന - Adhivasikkunna ;അധിവസിക്കുക - Adhivasikkuka ;താമസിക്കുന്ന - Thaamasikkunna | Thamasikkunna ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Inhabitancy?

Name :

Email :

Details :×