Inhumane

Pronunciation of Inhumane  

English Meaning

  1. Lacking pity or compassion.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിർദയമായ - Nirdhayamaaya | Nirdhayamaya ;നിര്‍ദ്ദയമായ - Nir‍ddhayamaaya | Nir‍dhayamaya ;നിർദ്ദയത - Nirddhayatha | Nirdhayatha ;മനുഷ്യത്വരഹിതമായ - Manushyathvarahithamaaya | Manushyathvarahithamaya ;ദയയില്ലാത്ത - Dhayayillaaththa | Dhayayillatha ;നിർദ്ദയമായ - Nirddhayamaaya | Nirdhayamaya ;

ക്രൂരമായ - Krooramaaya | Krooramaya ;ക്രൂരമായി - Krooramaayi | Krooramayi ;നിര്‍ദയമായ - Nir‍dhayamaaya | Nir‍dhayamaya ; ;പൈശാചികമായ - Paishaachikamaaya | Paishachikamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Inhumane?

Name :

Email :

Details :×