Innately

Pronunciation of Innately  

   

English Meaning

Naturally.

  1. In an innate manner, referring to a property that is possessed merely by its nature.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ജന്മനാല്‍ തന്നെ - Janmanaal‍ Thanne | Janmanal‍ Thanne
× ജന്മനാൽ തന്നെ - Janmanaal Thanne | Janmanal Thanne
× ജന്മനായുള്ള - Janmanaayulla | Janmanayulla
× പ്രകൃത്യാഉള്ള ശക്തി സ്വായത്തമാക്കിയ - Prakruthyaaulla Shakthi Svaayaththamaakkiya | Prakruthyoulla Shakthi swayathamakkiya
× സഹജമായ - Sahajamaaya | Sahajamaya
× ജൻമനാ ഉള്ള - Janmanaa Ulla | Janmana Ulla
× ജന്മവാസന - Janmavaasana | Janmavasana
× സ്വാഭാവികമായി - Svaabhaavikamaayi | swabhavikamayi
× നൈസർഗികമായ - Naisargikamaaya | Naisargikamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Innately?

Name :

Email :

Details :×