Interesting

Pronunciation of Interesting  

English Meaning

Engaging the attention; exciting, or adapted to excite, interest, curiosity, or emotion; as, an interesting story; interesting news.

  1. Arousing or holding the attention; absorbing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചിത്താകർഷകമായ - Chiththaakarshakamaaya | Chithakarshakamaya ;ചിത്താകര്‍ഷകമായ - Chiththaakar‍shakamaaya | Chithakar‍shakamaya ;രസകരമായ - Rasakaramaaya | Rasakaramaya ;സന്തോഷപ്രദമായ - Santhoshapradhamaaya | Santhoshapradhamaya ;ഹൃദയഹാരിയായ - Hrudhayahaariyaaya | Hrudhayahariyaya ;സരസ - Sarasa ;

സ്വാരസിക - Svaarasika | swarasika ;താത്‌പര്യമുണര്‍ത്തുന്ന - Thaathparyamunar‍ththunna | Thathparyamunar‍thunna ;താല്‍പര്യമുണര്‍ത്തുന്ന - Thaal‍paryamunar‍ththunna | Thal‍paryamunar‍thunna ;സന്തോഷകരമായ - Santhoshakaramaaya | Santhoshakaramaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Interesting?

Name :

Email :

Details :×