Interesting

Pronunciation of Interesting  

   

English Meaning

Engaging the attention; exciting, or adapted to excite, interest, curiosity, or emotion; as, an interesting story; interesting news.

  1. Arousing or holding the attention; absorbing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× രസകരമായ - Rasakaramaaya | Rasakaramaya
× സ്വാരസിക - Svaarasika | swarasika
× ചിത്താകർഷകമായ - Chiththaakarshakamaaya | Chithakarshakamaya
× സന്തോഷകരമായ - Santhoshakaramaaya | Santhoshakaramaya
× സന്തോഷപ്രദമായ - Santhoshapradhamaaya | Santhoshapradhamaya
× ചിത്താകര്‍ഷകമായ - Chiththaakar‍shakamaaya | Chithakar‍shakamaya
× താല്‍പര്യമുണര്‍ത്തുന്ന - Thaal‍paryamunar‍ththunna | Thal‍paryamunar‍thunna
× താത്‌പര്യമുണര്‍ത്തുന്ന - Thaathparyamunar‍ththunna | Thathparyamunar‍thunna
× ഹൃദയഹാരിയായ - Hrudhayahaariyaaya | Hrudhayahariyaya
× സരസ - Sarasa

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Interesting?

Name :

Email :

Details :×