Jolliness

Pronunciation of Jolliness  

   

English Meaning

Jollity; noisy mirth.

  1. Jollity; noisy mirth

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഫലിതം - Phalitham
× ആനന്ദപ്രദമായ - Aanandhapradhamaaya | anandhapradhamaya
× ഉല്ലാസകരമായ - Ullaasakaramaaya | Ullasakaramaya
× പ്രസന്നമായ - Prasannamaaya | Prasannamaya
× തമാശ - Thamaasha | Thamasha
× വിനോദപ്രിയനായ - Vinodhapriyanaaya | Vinodhapriyanaya
× സുഖകരമായ - Sukhakaramaaya | Sukhakaramaya
× ഉല്ലാസാന്തരീക്ഷമുള്ള - Ullaasaanthareekshamulla | Ullasanthareekshamulla
× ആഹ്ലാദകരമായ - Aahlaadhakaramaaya | ahladhakaramaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Jolliness?

Name :

Email :

Details :×