Luxurious

Pronunciation of Luxurious  

   

English Meaning

Of or pertaining to luxury; ministering to luxury; supplied with the conditions of luxury; as, a luxurious life; a luxurious table; luxurious ease.

  1. Fond of or given to luxury.
  2. Marked by or contributing to luxury.
  3. Of a sumptuous, costly, or rich variety. See Synonyms at sensuous.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സമൃദ്ധമായ - Samruddhamaaya | Samrudhamaya
× സുഖലോലുപനായ - Sukhalolupanaaya | Sukhalolupanaya
× അലങ്കാരബഹുലമായ - Alankaarabahulamaaya | Alankarabahulamaya
× ആഡംബരപൂർണ്ണമായ - Aadambarapoornnamaaya | adambarapoornnamaya
× സുഖാസക്തനായ - Sukhaasakthanaaya | Sukhasakthanaya
× ഉപഭോകവസ്‌തുവായ - Upabhokavasthuvaaya | Upabhokavasthuvaya
× സുഖാസക്തി - Sukhaasakthi | Sukhasakthi
× അതിസ്‌ഫീതമായ - Athispheethamaaya | Athispheethamaya
× വിഷയാസക്തനായ - Vishayaasakthanaaya | Vishayasakthanaya
× ആഡംബരസമൃദ്ധി - Aadambarasamruddhi | adambarasamrudhi
× സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാവുക - Samruddhiyaayi Undaavuka | Samrudhiyayi Undavuka
× ആഡംബരഘോഷമുള്ള - Aadambaraghoshamulla | adambaraghoshamulla
× ആഡംബരപ്രിയനായ - Aadambarapriyanaaya | adambarapriyanaya
× ഉപഭോകവസ്‌തുവായ - Upabhokavasthuvaaya | Upabhokavasthuvaya
× സുഖലോലുപനായ - Sukhalolupanaaya | Sukhalolupanaya
× സമൃദ്ധമായവളർച്ച - Samruddhamaayavalarcha | Samrudhamayavalarcha
× സുഖസമൃദ്ധമായ - Sukhasamruddhamaaya | Sukhasamrudhamaya
× ധാരാളിത്തം - Dhaaraaliththam | Dharalitham
× സമൃദ്ധി - Samruddhi | Samrudhi
× ധാരാളം വിളയുന്ന - Dhaaraalam Vilayunna | Dharalam Vilayunna
× ആഢംബരപ്രിയം - Aaddambarapriyam | addambarapriyam
× തഴ - Thazha
× ആഡംബരം - Aadambaram | adambaram
× ആഢംബരം - Aaddambaram | addambaram
×
× ആഡംബരഘോഷമുള്ള - Aadambaraghoshamulla | adambaraghoshamulla
× സമൃദ്ധമായി വളരുക - Samruddhamaayi Valaruka | Samrudhamayi Valaruka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Luxurious?

Name :

Email :

Details :×