Lyrically

Pronunciation of Lyrically  

   

English Meaning

In a lyrical manner.

  1. In a manner that is pleasing to hear, as singing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഭാവഗാനം - Bhaavagaanam | Bhavaganam
× ഭവഗാനഭാഷാരീതി - Bhavagaanabhaashaareethi | Bhavaganabhashareethi
× ഗാനാത്മകമായ - Gaanaathmakamaaya | Ganathmakamaya
× ഭാവഗാന സ്വഭാവമുള്ള - Bhaavagaana Svabhaavamulla | Bhavagana swabhavamulla
× ആത്മാവിഷ്‌കാരപരമായ - Aathmaavishkaaraparamaaya | athmavishkaraparamaya
× ബൃഹച്ഛബ്‌ദപൂർണ്ണഭാവന - Bruhachchabdhapoornnabhaavana | Bruhachchabdhapoornnabhavana
× കാട്ടുപൂച്ച - Kaattupoocha | Kattupoocha
× ഗാനാവിഷ്‌കാരയോഗ്യമായ - Gaanaavishkaarayogyamaaya | Ganavishkarayogyamaya
× ഭാവകാനസുദൃശമായി - Bhaavakaanasudhrushamaayi | Bhavakanasudhrushamayi
× ഭാവഗാനങ്ങളായ കവിതകൾ - Bhaavagaanangalaaya Kavithakal | Bhavaganangalaya Kavithakal
× കീര്‍ത്തനമായി - Keer‍ththanamaayi | Keer‍thanamayi
× അമിതോത്സാഹപൂർണ്ണമായ - Amithothsaahapoornnamaaya | Amithothsahapoornnamaya
× വീണയോടുകൂടി പാടത്തക്ക - Veenayodukoodi Paadaththakka | Veenayodukoodi Padathakka
× കീർത്തനമായി - Keerththanamaayi | Keerthanamayi
× കീർത്തനക്കവിത - Keerththanakkavitha | Keerthanakkavitha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Lyrically?

Name :

Email :

Details :×