Meritorious

Pronunciation of Meritorious  

English Meaning

Possessing merit; deserving of reward or honor; worthy of recompense; valuable.

  1. Deserving reward or praise; having merit.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സ്‌തുത്യർഹമായ - Sthuthyarhamaaya | Sthuthyarhamaya ;പ്രശംസാർഹമായ സേവനം - Prashamsaarhamaaya Sevanam | Prashamsarhamaya Sevanam ;പ്രശംസാർഹ സേവനമായ - Prashamsaarha Sevanamaaya | Prashamsarha Sevanamaya ;സ്‌തുത്യര്‍ഹമായ - Sthuthyar‍hamaaya | Sthuthyar‍hamaya ;വിലയേറിയ - Vilayeriya ;യോഗ്യതയുള്ള - Yogyathayulla ;

പ്രശംസാര്‍ഹമായ - Prashamsaar‍hamaaya | Prashamsar‍hamaya ;യോഗ്യത - Yogyatha ;ഗുണം - Gunam ;പ്രശംസാർഹമായ - Prashamsaarhamaaya | Prashamsarhamaya ;ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya ;നാനാതുറകളിലുള്ള - Naanaathurakalilulla | Nanathurakalilulla ;പ്രശംസാർഹത - Prashamsaarhatha | Prashamsarhatha ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Meritorious?

Name :

Email :

Details :×