Meritorious

Pronunciation of Meritorious  

   

English Meaning

Possessing merit; deserving of reward or honor; worthy of recompense; valuable.

  1. Deserving reward or praise; having merit.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നാനാതുറകളിലുള്ള - Naanaathurakalilulla | Nanathurakalilulla
× ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya
× പ്രശംസാർഹത - Prashamsaarhatha | Prashamsarhatha
× യോഗ്യത - Yogyatha
× ഗുണം - Gunam
× സ്‌തുത്യർഹമായ - Sthuthyarhamaaya | Sthuthyarhamaya
× പ്രശംസാര്‍ഹമായ - Prashamsaar‍hamaaya | Prashamsar‍hamaya
× പ്രശംസാർഹ സേവനമായ - Prashamsaarha Sevanamaaya | Prashamsarha Sevanamaya
× സ്‌തുത്യര്‍ഹമായ - Sthuthyar‍hamaaya | Sthuthyar‍hamaya
× പ്രശംസാർഹമായ സേവനം - Prashamsaarhamaaya Sevanam | Prashamsarhamaya Sevanam
× പ്രശംസാർഹമായ - Prashamsaarhamaaya | Prashamsarhamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Meritorious?

Name :

Email :

Details :×