Munificently

English Meaning

  1. In a munificent manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ദാനശീലൻ - Dhaanasheelan | Dhanasheelan ;ഉദാരമതിയായ - Udhaaramathiyaaya | Udharamathiyaya ;ത്യഗി - Thyagi ; ;ഉദാരത - Udhaaratha | Udharatha ;ഔദാര്യമുള്ള - Audhaaryamulla | oudharyamulla ;

ദാനശീലത - Dhaanasheelatha | Dhanasheelatha ;ഉദാരമായ - Udhaaramaaya | Udharamaya ;ദയാവായ്‌പ്‌ - Dhayaavaaypu | Dhayavaypu ;മഹാദാനശീലം - Mahaadhaanasheelam | Mahadhanasheelam ;ദാനശീലമുള്ള - Dhaanasheelamulla | Dhanasheelamulla ;അത്യുദാരത - Athyudhaaratha | Athyudharatha ;അത്യുദാരമായി - Athyudhaaramaayi | Athyudharamayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Munificently?

Name :

Email :

Details :×