Munificently

English Meaning

  1. In a munificent manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അത്യുദാരമായി - Athyudhaaramaayi | Athyudharamayi ;ദാനശീലൻ - Dhaanasheelan | Dhanasheelan ;ദയാവായ്‌പ്‌ - Dhayaavaaypu | Dhayavaypu ;ത്യഗി - Thyagi ;ഉദാരമതിയായ - Udhaaramathiyaaya | Udharamathiyaya ;ഉദാരത - Udhaaratha | Udharatha ;

അത്യുദാരത - Athyudhaaratha | Athyudharatha ; ;ദാനശീലമുള്ള - Dhaanasheelamulla | Dhanasheelamulla ;മഹാദാനശീലം - Mahaadhaanasheelam | Mahadhanasheelam ;ദാനശീലത - Dhaanasheelatha | Dhanasheelatha ;ഉദാരമായ - Udhaaramaaya | Udharamaya ;ഔദാര്യമുള്ള - Audhaaryamulla | oudharyamulla ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Munificently?

Name :

Email :

Details :×