Munificently

   

English Meaning

  1. In a munificent manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ത്യഗി - Thyagi
× അത്യുദാരമായി - Athyudhaaramaayi | Athyudharamayi
× ഔദാര്യമുള്ള - Audhaaryamulla | oudharyamulla
×
× ദാനശീലൻ - Dhaanasheelan | Dhanasheelan
× ഉദാരത - Udhaaratha | Udharatha
× ദാനശീലമുള്ള - Dhaanasheelamulla | Dhanasheelamulla
× ഉദാരമതിയായ - Udhaaramathiyaaya | Udharamathiyaya
× അത്യുദാരത - Athyudhaaratha | Athyudharatha
× ദാനശീലത - Dhaanasheelatha | Dhanasheelatha
× ഉദാരമായ - Udhaaramaaya | Udharamaya
× ദയാവായ്‌പ്‌ - Dhayaavaaypu | Dhayavaypu
× മഹാദാനശീലം - Mahaadhaanasheelam | Mahadhanasheelam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Munificently?

Name :

Email :

Details :×