Mythologically

   

English Meaning

  1. In a mythological fashion or manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഇതിഹാസസംബന്ധമായ - Ithihaasasambandhamaaya | Ithihasasambandhamaya
×
× സാങ്കൽപികമായി - Saankalpikamaayi | Sankalpikamayi
× പുരാണങ്ങൾ - Puraanangal | Puranangal
× സാങ്കല്‍പികമായി - Saankal‍pikamaayi | Sankal‍pikamayi
× പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ - Puraanethihaasangal | Puranethihasangal
× ഗ്രീക്ക്‌ പുരാവൃത്തവിജ്ഞാനീയം - Greekku Puraavruththavijnjaaneeyam | Greekku Puravruthavijnjaneeyam
× പൗരാണികശാസ്‌ത്രം - Pauraanikashaasthram | Pouranikashasthram
× പുരാവൃത്തവിജ്ഞാനം - Puraavruththavijnjaanam | Puravruthavijnjanam
× പുരാവൃത്തജ്ഞാനം - Puraavruththajnjaanam | Puravruthajnjanam
× പൗരാണികസങ്കൽപ്പമുളള - Pauraanikasankalppamulala | Pouranikasankalppamulala
× പുരാണകഥാപരമായി - Puraanakathaaparamaayi | Puranakathaparamayi
× കാല്പനികമായ - Kaalpanikamaaya | Kalpanikamaya
× ഹിന്ദു പുരാവൃത്തവിജ്ഞാനീയം - Hindhu Puraavruththavijnjaaneeyam | Hindhu Puravruthavijnjaneeyam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Mythologically?

Name :

Email :

Details :×