Novices

   

English Meaning

  1. Plural form of novice.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തവൻ - Anubhavasampaththillaaththavan | Anubhavasampathillathavan
× പുതുക്കക്കാരന്‍ - Puthukkakkaaran‍ | Puthukkakkaran‍
× നവവിദ്യാർത്ഥി - Navavidhyaarththi | Navavidhyarthi
× അസമർത്ഥൻ - Asamarththan | Asamarthan
× നൂതനമതാവലംബി - Noothanamathaavalambi | Noothanamathavalambi
×
× പുതുക്കക്കാരൻ - Puthukkakkaaran | Puthukkakkaran
× അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തയാൾ - Anubhavasampaththillaaththayaal | Anubhavasampathillathayal
× അലബ്‌ധകൗശലൻ - Alabdhakaushalan | Alabdhakoushalan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Novices?

Name :

Email :

Details :×