Profligately

   

English Meaning

In a profligate manner.

  1. In a profligate manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വഷളൻ - Vashalan
× ദുർനടപ്പുകാരൻ - Dhurnadappukaaran | Dhurnadappukaran
× വിഷയാസക്തനായ - Vishayaasakthanaaya | Vishayasakthanaya
× ദുര്‍മ്മാര്‍ഗ്ഗിയായി - Dhur‍mmaar‍ggiyaayi | Dhur‍mmar‍ggiyayi
× ധൂർത്തൻ - Dhoorththan | Dhoorthan
× വഷളനായ - Vashalanaaya | Vashalanaya
× ദുർമ്മാർഗ്ഗിയായ - Dhurmmaarggiyaaya | Dhurmmarggiyaya
× ദുർനടപ്പുകാരനായി - Dhurnadappukaaranaayi | Dhurnadappukaranayi
× ലാഭം - Laabham | Labham
× ദുര്‍നടപ്പുകാരനായി - Dhur‍nadappukaaranaayi | Dhur‍nadappukaranayi
× ധാരാളിയായ - Dhaaraaliyaaya | Dharaliyaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Profligately?

Name :

Email :

Details :×