Purvey

Pronunciation of Purvey  

   

English Meaning

To furnish or provide, as with a convenience, provisions, or the like.

  1. To supply (food, for example); furnish.
  2. To advertise or circulate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കോപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കുക - Koppukal‍ Thayyaaraakkikkodukkuka | Koppukal‍ Thayyarakkikkodukkuka
× എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക - Eththichu Kodukkuka | Ethichu Kodukkuka
× കോപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക - Koppukal‍ Thayyaaraakki Kodukkuka | Koppukal‍ Thayyarakki Kodukkuka
× ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി ശേഖരിക്കുക - Bhakshanasaadhanangal‍ Vaangi Shekharikkuka | Bhakshanasadhanangal‍ Vangi Shekharikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Purvey?

Name :

Email :

Details :×