Satisfactoriness In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More

Satisfactoriness

   

English Meaning

  1. The state or quality of being satisfactory.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മതിയായ - Mathiyaaya | Mathiyaya
× പര്യാപ്‌തമായ - Paryaapthamaaya | Paryapthamaya
×
× യുക്തമായ - Yukthamaaya | Yukthamaya
× തൃപ്‌തികരമായ - Thrupthikaramaaya | Thrupthikaramaya
× ഉചിതമായ - Uchithamaaya | Uchithamaya
× തക്ക - Thakka
× പര്യാപ്‌തമാക്കുക - Paryaapthamaakkuka | Paryapthamakkuka
× തുഷ്‌ടിപ്രദമായ - Thushdipradhamaaya | Thushdipradhamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Satisfactoriness?

Name :

Email :

Details :×