Shocking

Pronunciation of Shocking  

   

English Meaning

Causing to shake or tremble, as by a blow; especially, causing to recoil with horror or disgust; extremely offensive or disgusting.

  1. Highly disturbing emotionally.
  2. Highly offensive; indecent or distasteful.
  3. Very vivid or intense in tone: shocking pink.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബീഭത്സമായ - Beebhathsamaaya | Beebhathsamaya
× നീരസമാക്കുന്ന - Neerasamaakkunna | Neerasamakkunna
× അത്യന്തം ഹീനമായി - Athyantham Heenamaayi | Athyantham Heenamayi
× ഘോരമായ - Ghoramaaya | Ghoramaya
× വളരെമോശമായ - Valaremoshamaaya | Valaremoshamaya
× ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തില്‍ - Njettikkunna Tharaththil‍ | Njettikkunna Tharathil‍
× ക്ഷോഭജനകമായ - Kshobhajanakamaaya | Kshobhajanakamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Shocking?

Name :

Email :

Details :×