Sobered

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of sober.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഗൗരവമുള്ള - Gauravamulla | Gouravamulla ;ശാന്തസ്വഭാവക്കാരനായ - Shaanthasvabhaavakkaaranaaya | Shanthaswabhavakkaranaya ;അനലംകൃതനായ - Analamkruthanaaya | Analamkruthanaya ;ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള - Aathmaniyanthranamulla | athmaniyanthranamulla ;സമചിത്തതയുള്ള - Samachiththathayulla | Samachithathayulla ;മദ്യലഹരിയിലല്ലാത്ത - Madhyalahariyilallaaththa | Madhyalahariyilallatha ;

ഗൗരവപ്രകൃതമായ - Gauravaprakruthamaaya | Gouravaprakruthamaya ;പ്രശാന്തനാക്കപ്പെട്ട - Prashaanthanaakkappetta | Prashanthanakkappetta ; ;സമചിത്തനായ - Samachiththanaaya | Samachithanaya ;സുബോധം വരുത്തുക - Subodham Varuththuka | Subodham Varuthuka ;വിവേകശീലനായ - Vivekasheelanaaya | Vivekasheelanaya ;ബോധമുള്ളതായ - Bodhamullathaaya | Bodhamullathaya ;ശാന്തമാക്കുക - Shaanthamaakkuka | Shanthamakkuka ;മദ്യപിക്കാത്ത - Madhyapikkaaththa | Madhyapikkatha ;ഗൗരവപ്രകൃതിയാർന്ന - Gauravaprakruthiyaarnna | Gouravaprakruthiyarnna ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Sobered?

Name :

Email :

Details :×