Stimulating

   

English Meaning

  1. Having a manner that stimulates.
  2. Present participle of stimulate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉൽസാഹം - Ulsaaham | Ulsaham
× ഉത്തേജക ഔഷധം - Uththejaka Aushadham | Uthejaka oushadham
× ഉത്തേജകമായ - Uththejakamaaya | Uthejakamaya
× ഉന്മേഷദായകമായ - Unmeshadhaayakamaaya | Unmeshadhayakamaya
× ഉത്തേജനം - Uththejanam | Uthejanam
× തേജോവർദ്ധകമായ - Thejovarddhakamaaya | Thejovardhakamaya
×
× ചുണയുണ്ടാക്കുക - Chunayundaakkuka | Chunayundakkuka
× മാദകദ്രവ്യം - Maadhakadhravyam | Madhakadhravyam
× ഉത്തേജിപ്പിക്കുക - Uththejippikkuka | Uthejippikkuka
× ബലവത്താക്കിയ - Balavaththaakkiya | Balavathakkiya
× ചുണ - Chuna
× ഉത്തേജകം - Uththejakam | Uthejakam
× ബലപ്പെടുത്തുക - Balappeduththuka | Balappeduthuka
× ലഹരി - Lahari
× ഉദ്ദീപനൗഷധം - Uddheepanaushadham | Udheepanoushadham
× ഉൻമേഷം വരത്തുക - Unmesham Varaththuka | Unmesham Varathuka
× ഉൻമേഷം - Unmesham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Stimulating?

Name :

Email :

Details :×