Stratified

Pronunciation of Stratified  

English Meaning

Having its substance arranged in strata, or layers; as, stratified rock.

  1. arranged in a sequence of layers or strata
  2. having a class structure

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പല അടുക്കുകകളിലായി വയ്‌ക്കുക - Pala Adukkukakalilaayi Vaykkuka | Pala Adukkukakalilayi Vaykkuka ;ക്രമീകരിക്കുക - Krameekarikkuka ;അട്ടിയട്ടിയായുള്ള - Attiyattiyaayulla | Attiyattiyayulla ;ശില പല അടുക്കുകളായി വിന്യസിക്കുക - Shila Pala Adukkukalaayi Vinyasikkuka | Shila Pala Adukkukalayi Vinyasikkuka ;പാളികളാക്കുക - Paalikalaakkuka | Palikalakkuka ;പ്രധാനമായ - Pradhaanamaaya | Pradhanamaya ;

അട്ടിയാക്കിവയ്‌ക്കുക - Attiyaakkivaykkuka | Attiyakkivaykkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Stratified?

Name :

Email :

Details :×