Stupendous

Pronunciation of Stupendous  

English Meaning

Astonishing; wonderful; amazing; especially, astonishing in magnitude or elevation; as, a stupendous pile.

  1. Of astounding force, volume, degree, or excellence; marvelous.
  2. Amazingly large or great; huge. See Synonyms at enormous.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അത്യത്ഭുതമുണര്‍ത്തുന്ന്‌ - Athyathbhuthamunar‍ththunnu | Athyathbhuthamunar‍thunnu ;അത്യത്ഭുതമുണര്‍ത്തുന്ന - Athyathbhuthamunar‍ththunna | Athyathbhuthamunar‍thunna ;മഹത്തായ - Mahaththaaya | Mahathaya ;അത്യാശ്ചര്യജനകമായ - Athyaashcharyajanakamaaya | Athyashcharyajanakamaya ;ആശ്ചര്യജനകമായ - Aashcharyajanakamaaya | ashcharyajanakamaya ;ബൃഹത്തായ - Bruhaththaaya | Bruhathaya ;

അതിഗംഭീരമായ - Athigambheeramaaya | Athigambheeramaya ;അത്ഭുതകരമായ - Athbhuthakaramaaya | Athbhuthakaramaya ;വിസ്‌മയകരമായ - Vismayakaramaaya | Vismayakaramaya ;ആശ്ചര്യപ്പെടത്തക്ക - Aashcharyappedaththakka | ashcharyappedathakka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Stupendous?

Name :

Email :

Details :×