Substantiveness

   

English Meaning

The quality or state of being substantive.

  1. The quality or state of being substantive.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അസ്‌തിത്വമായ - Asthithvamaaya | Asthithvamaya
× പ്രതിപാദകമായ - Prathipaadhakamaaya | Prathipadhakamaya
× സത്യമായ - Sathyamaaya | Sathyamaya
× സ്ഥിരമായി - Sthiramaayi | Sthiramayi
× സ്ഥിരമായ - Sthiramaaya | Sthiramaya
× തത്ത്വവാചിയായ - Thaththvavaachiyaaya | Thathvavachiyaya
× മുഖ്യമായി - Mukhyamaayi | Mukhyamayi
× പ്രതിപാദകമായി - Prathipaadhakamaayi | Prathipadhakamayi
× സ്വതന്ത്രമായ - Svathanthramaaya | swathanthramaya
× സാരാംശം - Saaraamsham | Saramsham
× പരാശ്രയമില്ലാത്ത - Paraashrayamillaaththa | Parashrayamillatha
× തത്ത്വവാചിയായി - Thaththvavaachiyaayi | Thathvavachiyayi
× പ്രമാണമായ - Pramaanamaaya | Pramanamaya
× മുഖ്യമായ - Mukhyamaaya | Mukhyamaya
× നാമപദമായ - Naamapadhamaaya | Namapadhamaya
× പ്രതിപാദകം - Prathipaadhakam | Prathipadhakam
× പ്രാധാന്യമുള്ള - Praadhaanyamulla | Pradhanyamulla
× നാമപദമായി - Naamapadhamaayi | Namapadhamayi
× സത്യമായി - Sathyamaayi | Sathyamayi
× സാരം - Saaram | Saram
× സത്ത - Saththa | Satha
× നാമപദം - Naamapadham | Namapadham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Substantiveness?

Name :

Email :

Details :×