Substituting

   

English Meaning

  1. Present participle of substitute.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പകരക്കാരൻ - Pakarakkaaran | Pakarakkaran
× പകരപ്പടയാളി - Pakarappadayaali | Pakarappadayali
× പിടിയാൾ - Pidiyaal | Pidiyal
× ബദലായ - Badhalaaya | Badhalaya
× പകരമായ - Pakaramaaya | Pakaramaya
×
× ബദലാക്കുക - Badhalaakkuka | Badhalakkuka
× ബദൽ - Badhal
× പ്രതിനിധാനം - Prathinidhaanam | Prathinidhanam
× ആദേശം - Aadhesham | adhesham
× കൈമാറ്റം ചെയ്യുക - Kaimaattam Cheyyuka | Kaimattam Cheyyuka
× പകരാക്കാരനാവുക - Pakaraakkaaranaavuka | Pakarakkaranavuka
× പ്രാതിനിധ്യം - Praathinidhyam | Prathinidhyam
× പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക - Prathinidhaanam Cheyyuka | Prathinidhanam Cheyyuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Substituting?

Name :

Email :

Details :×