Superlatively

Pronunciation of Superlatively  

English Meaning

  1. In a superlative manner; in the greatest possible way.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അത്യുത്തമമായ - Athyuththamamaaya | Athyuthamamaya ;ശ്രഷ്‌ഠമായി - Shrashdamaayi | Shrashdamayi ;സര്‍വ്വോത്തമമായി - Sar‍vvoththamamaayi | Sar‍vvothamamayi ;സർവ്വശ്രഷ്‌ഠത - Sarvvashrashdatha ;വിശേഷണോത്തമരൂപം - Visheshanoththamaroopam | Visheshanothamaroopam ; ;

അതിശയനീയം - Athishayaneeyam ;അതിശയനീയമായി - Athishayaneeyamaayi | Athishayaneeyamayi ;വിശിഷ്‌ഠത - Vishishdatha ;സർവ്വോത്തമമായി - Sarvvoththamamaayi | Sarvvothamamayi ;ഉത്‌കൃഷ്‌ടോത്‌കൃഷ്‌ടം - Uthkrushdothkrushdam ;അതിശ്രഷ്‌ഠമായി - Athishrashdamaayi | Athishrashdamayi ;അതിശ്രഷ്‌ഠമായ - Athishrashdamaaya | Athishrashdamaya ;അത്യുത്തമം - Athyuththamam | Athyuthamam ;വിശിഷ്‌ടമായ - Vishishdamaaya | Vishishdamaya ;സർവ്വോത്തമമായ - Sarvvoththamamaaya | Sarvvothamamaya ;അത്യുത്തമമായി - Athyuththamamaayi | Athyuthamamayi ;ഉത്തമവാചി - Uththamavaachi | Uthamavachi ;സർവ്വോത്‌കൃഷ്‌ടസൂചകമായ - Sarvvothkrushdasoochakamaaya | Sarvvothkrushdasoochakamaya ;അതിശയനീയമായ - Athishayaneeyamaaya | Athishayaneeyamaya ;ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Superlatively?

Name :

Email :

Details :×