Superlatively

Pronunciation of Superlatively  

   

English Meaning

  1. In a superlative manner; in the greatest possible way.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya
× അതിശ്രഷ്‌ഠമായി - Athishrashdamaayi | Athishrashdamayi
× ഉത്തമവാചി - Uththamavaachi | Uthamavachi
× അത്യുത്തമമായ - Athyuththamamaaya | Athyuthamamaya
× സർവ്വോത്തമമായി - Sarvvoththamamaayi | Sarvvothamamayi
× സർവ്വോത്‌കൃഷ്‌ടസൂചകമായ - Sarvvothkrushdasoochakamaaya | Sarvvothkrushdasoochakamaya
× വിശിഷ്‌ടമായ - Vishishdamaaya | Vishishdamaya
× അതിശയനീയമായ - Athishayaneeyamaaya | Athishayaneeyamaya
× അതിശയനീയമായി - Athishayaneeyamaayi | Athishayaneeyamayi
×
× അത്യുത്തമം - Athyuththamam | Athyuthamam
× സര്‍വ്വോത്തമമായി - Sar‍vvoththamamaayi | Sar‍vvothamamayi
× അതിശയനീയം - Athishayaneeyam
× സർവ്വോത്തമമായ - Sarvvoththamamaaya | Sarvvothamamaya
× അതിശ്രഷ്‌ഠമായ - Athishrashdamaaya | Athishrashdamaya
× അത്യുത്തമമായി - Athyuththamamaayi | Athyuthamamayi
× ശ്രഷ്‌ഠമായി - Shrashdamaayi | Shrashdamayi
× വിശേഷണോത്തമരൂപം - Visheshanoththamaroopam | Visheshanothamaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Superlatively?

Name :

Email :

Details :×