Superlativeness

English Meaning

  1. The state or condition of being superlative.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സർവ്വോത്തമമായ - Sarvvoththamamaaya | Sarvvothamamaya ;ഉത്തമവാചി - Uththamavaachi | Uthamavachi ;അതിശ്രഷ്‌ഠമായ - Athishrashdamaaya | Athishrashdamaya ;വിശിഷ്‌ഠത - Vishishdatha ;സർവ്വോത്തമമായി - Sarvvoththamamaayi | Sarvvothamamayi ; ;

അത്യുത്തമം - Athyuththamam | Athyuthamam ;ഉത്‌കൃഷ്‌ടോത്‌കൃഷ്‌ടം - Uthkrushdothkrushdam ;സർവ്വോത്‌കൃഷ്‌ടസൂചകമായ - Sarvvothkrushdasoochakamaaya | Sarvvothkrushdasoochakamaya ;അത്യുത്തമമായ - Athyuththamamaaya | Athyuthamamaya ;ശ്രഷ്‌ഠമായി - Shrashdamaayi | Shrashdamayi ;അതിശയനീയം - Athishayaneeyam ;അതിശ്രഷ്‌ഠമായി - Athishrashdamaayi | Athishrashdamayi ;വിശിഷ്‌ടമായ - Vishishdamaaya | Vishishdamaya ;സർവ്വശ്രഷ്‌ഠത - Sarvvashrashdatha ;അതിശയനീയമായി - Athishayaneeyamaayi | Athishayaneeyamayi ;വിശേഷണോത്തമരൂപം - Visheshanoththamaroopam | Visheshanothamaroopam ;ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya ;അതിശയനീയമായ - Athishayaneeyamaaya | Athishayaneeyamaya ;അത്യുത്തമമായി - Athyuththamamaayi | Athyuthamamayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Superlativeness?

Name :

Email :

Details :×