Superlativeness

   

English Meaning

  1. The state or condition of being superlative.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അതിശയനീയമായ - Athishayaneeyamaaya | Athishayaneeyamaya
× അത്യുത്തമമായി - Athyuththamamaayi | Athyuthamamayi
× അത്യുത്തമമായ - Athyuththamamaaya | Athyuthamamaya
× അതിശയനീയം - Athishayaneeyam
× വിശിഷ്‌ടമായ - Vishishdamaaya | Vishishdamaya
× സർവ്വോത്‌കൃഷ്‌ടസൂചകമായ - Sarvvothkrushdasoochakamaaya | Sarvvothkrushdasoochakamaya
× അതിശ്രഷ്‌ഠമായ - Athishrashdamaaya | Athishrashdamaya
× വിശേഷണോത്തമരൂപം - Visheshanoththamaroopam | Visheshanothamaroopam
× അതിശ്രഷ്‌ഠമായി - Athishrashdamaayi | Athishrashdamayi
× ശ്രഷ്‌ഠമായി - Shrashdamaayi | Shrashdamayi
× ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya
× സർവ്വോത്തമമായ - Sarvvoththamamaaya | Sarvvothamamaya
× സർവ്വോത്തമമായി - Sarvvoththamamaayi | Sarvvothamamayi
× അതിശയനീയമായി - Athishayaneeyamaayi | Athishayaneeyamayi
×
× ഉത്തമവാചി - Uththamavaachi | Uthamavachi
× അത്യുത്തമം - Athyuththamam | Athyuthamam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Superlativeness?

Name :

Email :

Details :×