Superlativeness

English Meaning

  1. The state or condition of being superlative.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അത്യുത്തമം - Athyuththamam | Athyuthamam ;അതിശ്രഷ്‌ഠമായ - Athishrashdamaaya | Athishrashdamaya ;സർവ്വോത്തമമായ - Sarvvoththamamaaya | Sarvvothamamaya ;വിശേഷണോത്തമരൂപം - Visheshanoththamaroopam | Visheshanothamaroopam ;അതിശയനീയം - Athishayaneeyam ;അതിശ്രഷ്‌ഠമായി - Athishrashdamaayi | Athishrashdamayi ;

ശ്രഷ്‌ഠമായ - Shrashdamaaya | Shrashdamaya ;ഉത്‌കൃഷ്‌ടോത്‌കൃഷ്‌ടം - Uthkrushdothkrushdam ;അത്യുത്തമമായി - Athyuththamamaayi | Athyuthamamayi ;വിശിഷ്‌ഠത - Vishishdatha ;ശ്രഷ്‌ഠമായി - Shrashdamaayi | Shrashdamayi ;സർവ്വോത്തമമായി - Sarvvoththamamaayi | Sarvvothamamayi ;സർവ്വശ്രഷ്‌ഠത - Sarvvashrashdatha ;അതിശയനീയമായ - Athishayaneeyamaaya | Athishayaneeyamaya ;വിശിഷ്‌ടമായ - Vishishdamaaya | Vishishdamaya ;സർവ്വോത്‌കൃഷ്‌ടസൂചകമായ - Sarvvothkrushdasoochakamaaya | Sarvvothkrushdasoochakamaya ;അതിശയനീയമായി - Athishayaneeyamaayi | Athishayaneeyamayi ;ഉത്തമവാചി - Uththamavaachi | Uthamavachi ;അത്യുത്തമമായ - Athyuththamamaaya | Athyuthamamaya ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Superlativeness?

Name :

Email :

Details :×