Supposer

   

English Meaning

  1. One who supposes.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിചാരിക്കുക - Vichaarikkuka | Vicharikkuka
× ഊഹമാത്രമായ - Oohamaathramaaya | Oohamathramaya
× വിചാരിക്കുന്നവനായ - Vichaarikkunnavanaaya | Vicharikkunnavanaya
× സങ്കല്പികമായ - Sankalpikamaaya | Sankalpikamaya
× അനുമാനിക്കുക - Anumaanikkuka | Anumanikkuka
× കരുതുക - Karuthuka
× വിചാരിക്കുന്നവന്‍ - Vichaarikkunnavan‍ | Vicharikkunnavan‍
× സങ്കൽപിതമായ - Sankalpithamaaya | Sankalpithamaya
×
× കർത്തവ്യമെന്നു കരുതുക - Karththavyamennu Karuthuka | Karthavyamennu Karuthuka
× കളളമായ - Kalalamaaya | Kalalamaya
× ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക - Undennu Vichaarikkuka | Undennu Vicharikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Supposer?

Name :

Email :

Details :×