Supposer

English Meaning

  1. One who supposes.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കർത്തവ്യമെന്നു കരുതുക - Karththavyamennu Karuthuka | Karthavyamennu Karuthuka ;കരുതുക - Karuthuka ;സങ്കൽപിതമായ - Sankalpithamaaya | Sankalpithamaya ;വിചാരിക്കുന്നവനായ - Vichaarikkunnavanaaya | Vicharikkunnavanaya ;വിചാരിക്കുക - Vichaarikkuka | Vicharikkuka ; ;

ഊഹമാത്രമായ - Oohamaathramaaya | Oohamathramaya ;ഊഹിക്കുക - Oohikkuka ;സങ്കൽപിക്കുക - Sankalpikkuka ;സങ്കല്പികമായ - Sankalpikamaaya | Sankalpikamaya ;വിചാരിക്കുന്നവന്‍ - Vichaarikkunnavan‍ | Vicharikkunnavan‍ ;സങ്കല്‌പിക്കുക - Sankalpikkuka ;കളളമായ - Kalalamaaya | Kalalamaya ;അനുമാനിക്കുക - Anumaanikkuka | Anumanikkuka ;ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക - Undennu Vichaarikkuka | Undennu Vicharikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Supposer?

Name :

Email :

Details :×