Sympathizer

Pronunciation of Sympathizer  

English Meaning

One who sympathizes.

  1. Who sympathizes (with something).
  2. A person who sympathizes (with something).

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സഹൃദയന്‍ - Sahrudhayan‍ ;കാരുണ്യവാന്‍ - Kaarunyavaan‍ | Karunyavan‍ ;അനുഭാവി - Anubhaavi | Anubhavi ;ദയാലു - Dhayaalu | Dhayalu ;സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുക - Sahaanubhoothi Prakadippikkuka | Sahanubhoothi Prakadippikkuka ;അനുകൂലിക്കുക - Anukoolikkuka ;

അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;സഹതപിക്കുക - Sahathapikkuka ;അനുശോചിക്കുക - Anushochikkuka ;യോജിക്കുക - Yojikkuka ;സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകുക - Sahaanubhoothi Undaakuka | Sahanubhoothi Undakuka ;അനുകമ്പതോന്നുക - Anukampathonnuka ;സഹൃദയൻ - Sahrudhayan ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Sympathizer?

Name :

Email :

Details :×