Waken

Pronunciation of Waken  

English Meaning

To wake; to cease to sleep; to be awakened.

  1. To rouse from sleep; awake: The noise wakened me.
  2. To rouse from a quiescent or inactive state; stir.
  3. To become awake; wake up: I plan to waken at six o'clock tomorrow. See Usage Note at wake1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഉറക്കമുണര്‍ത്തുക - Urakkamunar‍ththuka | Urakkamunar‍thuka ;ഉത്സാഹിപിക്കുക - Uthsaahipikkuka | Uthsahipikkuka ;എഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുക - Ezhunnel‍ppikkuka ;ഉറക്കം തെളിയുക - Urakkam Theliyuka ;ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക - Uthsaahippikkuka | Uthsahippikkuka ;ഉപേക്ഷിക്കുക - Upekshikkuka ;

എഴുന്നേല്പിക്കുക - Ezhunnelpikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Waken?

Name :

Email :

Details :×