Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മൗനാനുവാദം - Maunaanuvaadham ദൈവകോവിദന്‍ - Dhaivakovidhan‍ കപികേതനന്‍, കേതു - Kapikethanan‍, Kethu ഗര്‍ഭവികാരം - Gar‍bhavikaaram തനുമേളം - Thanumelam നിര്‍ഭയ - Nir‍bhaya ഔഷസ - Aushasa കീറാമുട്ടി - Keeraamutti ധാമാധിപന്‍ - Dhaamaadhipan‍ വേശ്യാപ്രിയ - Veshyaapriya അച്ചടിപ്പ് - Achadippu പഞ്ചാഗ്നി - Panchaagni മത്തവിലാസം - Maththavilaasam വാര്‍ക്ഷം - Vaar‍ksham സുധാസുതി - Sudhaasuthi അവമാനനം - Avamaananam മുന്‍സിഫ് - Mun‍siphu കിങ്കണിക - Kinkanika അപ്നസ്സ് - Apnassu ഉലക്കുഴല്‍ - Ulakkuzhal‍ ചെമ്പുതട്ടി - Chemputhatti ആഭ്യന്തരകലഹം - Aabhyantharakalaham ഉത്കടാസനം, ഉത്കടിക-, ഉത്ക്കടുക- - Uthkadaasanam, Uthkadika-, Uthkkaduka- അവലീഢ - Avaleedda കുടിലഗാമി - Kudilagaami മാമല - Maamala നീറ്റല്‍ - Neettal‍ അണ്ഡാകാര - Andaakaara നക്ഷത്രപന്‍ - Nakshathrapan‍ വൈണവികന്‍ - Vainavikan‍ ദക്ഷിണഭാഷിതം - Dhakshinabhaashitham അനുദിനം - Anudhinam ഇണയാളി - Inayaali കാന്തുക - Kaanthuka ദീപതരു - Dheepatharu ഭൂമണ്ഡലം - Bhoomandalam പ്രതിവാദിക്കുക - Prathivaadhikkuka അര്‍ധചന്ദ്ര - Ar‍dhachandhra പരമാവധി - Paramaavadhi അനന്യപര - Ananyapara ബക്രീദ് - Bakreedhu ജോരാവരി - Joraavari തൊറണ്ട് - Thorandu അപമാര്‍ഗം - Apamaar‍gam കാരന്‍ - Kaaran‍ ജനു - Janu ഉപയോഗം - Upayogam ചരം - Charam ഭൂപതി - Bhoopathi ധുരി - Dhuri

Random Words

ഹാര്യ - Haarya മഴലം - Mazhalam തുലാവര്‍ഷം - Thulaavar‍sham കൃത്യ - Kruthya ഇമപ്പളവ് - Imappalavu കിട - Kida ദേവചര്യ - Dhevacharya ഏകാംശുകം - Ekaamshukam ദിവാ - Dhivaa ചപലോക്തി - Chapalokthi ഘണ്ടാനാദം - Ghandaanaadham പഴങ്കഥ - Pazhankatha അറം - Aram അണ്ഡീരന്‍ - Andeeran‍ നാട്യക്കാരന്‍ - Naadyakkaaran‍ പേര്‍ - Per‍ നിര്‍ജല - Nir‍jala മൃഗണ - Mrugana പരിചൊട് - Parichodu ചെമ്പനീര്‍ - Chempaneer‍ രഭസാ - Rabhasaa ജലമേഹം - Jalameham സൂര്യദിശ - Sooryadhisha മാര്‍ജകന്‍ - Maar‍jakan‍ അബ്ബാസ് - Abbaasu പൊതിര - Pothira നടല്‍ - Nadal‍ അല്‍മേനി - Al‍meni കാളശാരിബ - Kaalashaariba ധാന്യാരി - Dhaanyaari ആടിക്കാഴ്ച - Aadikkaazhcha കൂവുക - Koovuka കരട - Karada കട്ടില്‍ - Kattil‍ പുതയ്ക്കുക - Puthaykkuka ചരതം - Charatham കപ്പല്‍മാവ് - Kappal‍maavu അതേജസ്സ് - Athejassu കാന്യകുബ്ജം - Kaanyakubjam അഭിരത - Abhiratha ചുറപ്പന്‍ - Churappan‍ കോര്‍പ്പി - Kor‍ppi ഉര:സ്ഥലം - Ura:sthalam ദു:ഖഗ്രാമം - Dhu:khagraamam നവജ്വരം - Navajvaram നിര്‍ണേയ - Nir‍neya ചന്ദ്രമാല - Chandhramaala ഉദ്ഗൂര്‍ണ - Udhgoor‍na ശകുനം - Shakunam തിരളി - Thirali
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാവി.

Get English Word for കാവി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിമണ്ണ് - Kaavimannu
     
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിമണ്ണിന്‍റെ നിറം - Kaavimannin‍re Niram
     
കാവി - Kaavi  :  കാവിവസ്ത്രം. (പ്ര.) കാവിമുക്കുക = വസ്ത്രങ്ങളില്‍ കാവിഉപയോഗിച്ചു നിറംപിടിപ്പിക്കുക. കാവിഉടുക്കുക = സന്യസിക്കുക - Kaavivasthram. (pra.) Kaavimukkuka = Vasthrangalil‍ Kaaviupayogichu Nirampidippikkuka. Kaaviudukkuka = Sanyasikkuka
     
കാവി - Kaavi  :  വെറ്റിലമുറുക്കുന്നതുകൊണ്ടു പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന നിറം - Vettilamurukkunnathukondu Pallinundaakunna Niram
     
കാവി - Kaavi  :  കപ്പലിന്‍റെ തലപ്പായ് - Kappalin‍re Thalappaayu
     
കാവി - Kaavi  :  വലിയപൊങ്ങുതടി - Valiyaponguthadi
     
കാവി - Kaavi  :  കള്ള് - Kallu
     
കാവി - Kaavi  :  ഒരുജാതി ചെറിയ പക്ഷി - Orujaathi Cheriya Pakshi
     
കാവിതി - Kaavithi  :  കണക്കഞാതി - Kanakkanjaathi
     
കാവിതി - Kaavithi  :  വെള്ളാളര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനനാമം - Vellaalar‍kkulla Sthaananaamam
     
കാവിതി - Kaavithi  :  നികുതിപിരിക്കുന്ന ആള്‍ - Nikuthipirikkunna Aal‍
     
കാവിതി - Kaavithi  :  ക്ഷുരകന്‍ - Kshurakan‍
     
കാവിമണ്ണ് - Kaavimannu  :  പര്‍വതത്തില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാതുക്കളില്‍ ഒന്ന് (ചുവപ്പുകലര്‍ന്ന മഞ്ഞനിറമുള്ളതു സുവര്‍ണഗൈരികമെന്നും ചെമ്പിന്‍റെ നിറമുള്ളതു പാഷാണഗൈരികമെന്നും രണ്ടുതരം. ഔഷധത്തിനും വസ്ത്രത്തിനു നിറംവരുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്) - Par‍vathaththil‍ninnundaakunna Dhaathukkalil‍ Onnu (chuvappukalar‍nna Manjaniramullathu Suvar‍nagairikamennum Chempin‍re Niramullathu Paashaanagairikamennum Randutharam. Aushadhaththinum Vasthraththinu Niramvaruththunnathinum Upayogikkaarundu)
     
കാവിമുണ്ട് - Kaavimundu  :  കാവിവസ്ത്രം - Kaavivasthram
     
കാവിയന്‍ - Kaaviyan‍  :  കാവ്യന്‍ - Kaavyan‍
     
കാവിലമ്മ - Kaavilamma  :  കാവില്‍പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവി, ഭഗവതി, ഭദ്രകാളി - Kaavil‍prathishdikkappettittulla Dhevi, Bhagavathi, Bhadhrakaali
     
കാവിവസ്ത്രം - Kaavivasthram  :  കാവി കലക്കിയ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി നിറംപിടിപ്പിച്ച വസ്ത്രം, സന്ന്യാസിമാര്‍ ധരിക്കുന്നത്, കാഷായവസ്ത്രം - Kaavi Kalakkiya Vellaththil‍ Mukki Nirampidippicha Vasthram, Sannyaasimaar‍ Dharikkunnathu, Kaashaayavasthram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×