Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)

Deserving to be tortured

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാന്‍ യോഗ്യമായ - Peedippikkappedaan‍ Yogyamaaya | Peedippikkappedan‍ Yogyamaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Downtrodden

പീഡിതമായ - Peedithamaaya | Peedithamaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Grief stricken

പീഡിതനായ - Peedithanaaya | Peedithanaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Masochism

പീഡാനുഭവാഹ്ലാദം - Peedaanubhavaahlaadham | Peedanubhavahladham   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Masochistic

പീഡാനുഭവാഹ്ലാദകരമായ - Peedaanubhavaahlaadhakaramaaya | Peedanubhavahladhakaramaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Obsessive compulsive disorder

പീഡിതമായി നിര്‍ബന്ധിക്കുന്ന ക്രമകേട്‌ - Peedithamaayi Nir‍bandhikkunna Kramakedu | Peedithamayi Nir‍bandhikkunna Kramakedu   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Passion week

പീഡാനുഭവവാരം - Peedaanubhavavaaram | Peedanubhavavaram   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Pernicious

പീഡാവഹമായ - Peedaavahamaaya | Peedavahamaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Agony

കഠിനമായ കായികപീഡ - Kadinamaaya Kaayikapeeda | Kadinamaya Kayikapeeda   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Asthmatic

കാസരോഗപീഡിതനായ - Kaasarogapeedithanaaya | Kasarogapeedithanaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Excruciating

അതിപീഡാകരമായ - Athipeedaakaramaaya | Athipeedakaramaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Harrowing

മഹാപീഡകമായ - Mahaapeedakamaaya | Mahapeedakamaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Holy-week

യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവ വാരം - Yeshuvinte Peedaanubhava Vaaram | Yeshuvinte Peedanubhava Varam   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Homesick

ഗൃഹവിരഹപീഡിതനായ - Gruhavirahapeedithanaaya | Gruhavirahapeedithanaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Lead person a dogs life

അയാളെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കുക - Ayaale Nirantharamaayi Peedippikkuka | Ayale Nirantharamayi Peedippikkuka   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Love-sickness

കാമപീഡ - Kaamapeeda | Kamapeeda   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Masochism

ആത്മപീഡനത്വര - Aathmapeedanathvara | athmapeedanathvara   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Mortify

തപശ്ചര്യകൊണ്ടു ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കുക - Thapashcharyakondu Shareeraththe Peedippikkuka | Thapashcharyakondu Shareerathe Peedippikkuka   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Nymphomaniac

കാമ പീഡിത - Kaama Peeditha | Kama Peeditha   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Page printer

ഒരേ സമയം ഒരു മുഴുവന്‍ പേജ്‌ അച്ചടിക്കത്തക്ക സംവിധാനമുള്ള ഒരു ഹൈസ്‌പീഡ്‌ പ്രിന്റര്‍ - Ore Samayam Oru Muzhuvan‍ Peju Achadikkaththakka Samvidhaanamulla Oru Haispeedu Printar‍ | Ore Samayam Oru Muzhuvan‍ Peju Achadikkathakka Samvidhanamulla Oru Haispeedu Printar‍   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Rack

ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പീഡ - Shaareerikamo Maanasikamo Aaya Peeda | Shareerikamo Manasikamo aya Peeda   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Sadomasochism

ഒരാളില്‍ തന്നെ അന്യരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന വൈകൃതം - Oraalil‍ Thanne Anyare Peedippikkunnathilum Svayam Peedanam Anubhavikkunnathilum Aanandham Kandeththunna Vaikrutham | Oralil‍ Thanne Anyare Peedippikkunnathilum swayam Peedanam Anubhavikkunnathilum anandham Kandethunna Vaikrutham   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Safety factor

പ്രതീക്ഷിത പീഡനത്തെ താങ്ങാന്‍ പദാര്‍ത്ഥത്തിനുള്ള കഴിവിന്റെ അനുപാതം - Pratheekshitha Peedanaththe Thaangaan‍ Padhaar‍ththaththinulla Kazhivinte Anupaatham | Pratheekshitha Peedanathe Thangan‍ Padhar‍thathinulla Kazhivinte Anupatham   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Self-mortification

ആത്മപീഡനം - Aathmapeedanam | athmapeedanam   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Self-torture

ആത്മപീഡനം - Aathmapeedanam | athmapeedanam   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Station of the cross

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന പതിനാലു ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പര - Yeshukristhuvinte Peedaanubhavangalekkurichum Maranaththekkurichum Vivarikkunna Pathinaalu Chithrangalude Parampara | Yeshukristhuvinte Peedanubhavangalekkurichum Maranathekkurichum Vivarikkunna Pathinalu Chithrangalude Parampara   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Under stress of weather

കാലാവസ്ഥയാല്‍ പീഡിതമായ - Kaalaavasthayaal‍ Peedithamaaya | Kalavasthayal‍ Peedithamaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Valetudinarian

രോഗപീഡിതനമായ - Rogapeedithanamaaya | Rogapeedithanamaya   മലയാളം അർത്ഥം (ML -- ML)

Please Try Below Words.

ആസനസ്ഥമായ തണുപ്പ്‌ ചെറി ഉദാരത കൊടില്‍ പെയിന്‍റിങ് സന്ധിക്കുക വിരൂപമായ വാനോളം പുകഴ്‌ത്തുക ഫാക്‌ടറിക്കെട്ടിടം പരിപാടി ആക്കാവുന്ന യുദ്ധം വിജയം മുണ്ടിനീര്‌ തലനാരിഴവേര്‌ ആത്മസാക്ഷാത്‌ക്കാരം ശത്രുവിമാനത്തെ ആക്രമിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘനീകരിക്കുന്ന വസ്‌ത തളര്‍ന്നു പോകുന്ന തുളളി സാമവേദി ഉരുക്കാതെ കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തുക പരിഭ്രമം വിഗ്രഹാരാധകന്‍ തരം പോലെ രൂപം മാറുന്നവന്‍ അപവിത്രമാക്കുക ഉറക്കംവരാത്ത ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ചൈതന്യവത്തായി തരണം ചെയ്യുക സങ്കീര്‍ത്തനം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന നായ്‌ഭ്രാന്ത്‌ ലജ്ജയില്ലാത്ത ക്ഷീണിപ്പിക്കുക സ്ഥിതിചെയ്യുക പ്രവാളം കാഴ്‌ച്ചയ്‌ക്കുള്ളതായി ശമ്പളപ്പട്ടിക കഠിനഹൃദയനായ നാടകത്തില്‍ വേണ്ടിവന്നാല്‍ അഭിനയിക്കാനായി ഒരു കളിക്കാരന്‍റെ ഭാഗം പഠിച്ച് തയ്യാറെടുക്കുക ശ്രദ്ധേയമായ മറപ്പുര അധികാരപ്പെടുത്തുക അജപാലന വിഷയകമായ ഒരു പവന്‍ നാണയം ടോര്‍പിഡോ ലുബ്‌ധന്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദം പത്മം നദി ശല്യം ചെയ്യുക പക്ഷിനഖം വഴിതെറ്റിക്കുക സൂക്ഷ്‌മകണം