Ferociousness

   

English Meaning

  1. The quality of being ferocious; ferocity

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ക്രൂരമായ - Krooramaaya | Krooramaya
× ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya | Bhayankaramaya
× കിരാതമായ - Kiraathamaaya | Kirathamaya
× ഘോരമായ - Ghoramaaya | Ghoramaya
× ഭയങ്കരം - Bhayankaram
×
× ക്രൂരനായ - Krooranaaya | Krooranaya
× നിര്‍ദ്ദയന്‍ - Nir‍ddhayan‍ | Nir‍dhayan‍
× കഠോരമായ - Kadoramaaya | Kadoramaya
× ഘോരത - Ghoratha
× നിർദ്ദയൻ - Nirddhayan | Nirdhayan
× നിർദ്ദയനായ - Nirddhayanaaya | Nirdhayanaya
× ഭയങ്കരമായി - Bhayankaramaayi | Bhayankaramayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Ferociousness?

Name :

Email :

Details :×