Mitigating

Pronunciation of Mitigating  

English Meaning

  1. Present participle of mitigate.
  2. that serves to mitigate

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മന്ദമാക്കുക - Mandhamaakkuka | Mandhamakkuka ;ആശ്വാസം നൽകുക - Aashvaasam Nalkuka | ashvasam Nalkuka ;കുറയ്‌ക്കുക - Kuraykkuka ;ശമനം - Shamanam ;മയപ്പെടുത്തുക - Mayappeduththuka | Mayappeduthuka ;ശമിപ്പിക്കുക - Shamippikkuka ;

ലഘൂകരിക്കുക - Laghookarikkuka ;ഉപശമനം - Upashamanam ;ലഘൂകരണം - Laghookaranam ;ലഘൂകരിക്കാവുന്ന - Laghookarikkaavunna | Laghookarikkavunna ;ലഘൂകരിക്കൽ - Laghookarikkal ;പരിഹരിക്കുക - Pariharikkuka ;മൃദുവാക്കുക - Mrudhuvaakkuka | Mrudhuvakkuka ;ശമിപ്പിക്കൽ - Shamippikkal ;ശാന്തമാക്കുക - Shaanthamaakkuka | Shanthamakkuka ; ;ഉപശാന്തി - Upashaanthi | Upashanthi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Mitigating?

Name :

Email :

Details :×