Substitutive

Pronunciation of Substitutive  

   

English Meaning

Tending to afford or furnish a substitute; making substitution; capable of being substituted.

  1. Serving or capable of serving as a substitute.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സത്ത - Saththa | Satha
× പകരാക്കാരനാവുക - Pakaraakkaaranaavuka | Pakarakkaranavuka
× സാരാംശം - Saaraamsham | Saramsham
× ബദലാക്കുക - Badhalaakkuka | Badhalakkuka
× ആദേശം - Aadhesham | adhesham
× ബദലായ - Badhalaaya | Badhalaya
× പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക - Prathinidhaanam Cheyyuka | Prathinidhanam Cheyyuka
× പകരപ്പടയാളി - Pakarappadayaali | Pakarappadayali
× പകരമായ - Pakaramaaya | Pakaramaya
× സാരം - Saaram | Saram
× പ്രതിനിധാനം - Prathinidhaanam | Prathinidhanam
× പ്രാതിനിധ്യം - Praathinidhyam | Prathinidhyam
× പിടിയാൾ - Pidiyaal | Pidiyal
× കൈമാറ്റം ചെയ്യുക - Kaimaattam Cheyyuka | Kaimattam Cheyyuka
× ബദൽ - Badhal
× പകരക്കാരൻ - Pakarakkaaran | Pakarakkaran

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Substitutive?

Name :

Email :

Details :×