Acrobatic

Pronunciation of Acrobatic  

English Meaning

Pertaining to an acrobat.

  1. Of or pertaining to an acrobat.
  2. vigorously active

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കയറ്റാട്ടം - Kayattaattam | Kayattattam ;ഞാണിൻമേൽ കളിക്കാരൻ - Njaaninmel Kalikkaaran | Njaninmel Kalikkaran ;കായികാഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ - Kaayikaabhyaasaprakadanangal | Kayikabhyasaprakadanangal ;കായികാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച - Kaayikaabhyaasam Sambandhicha | Kayikabhyasam Sambandhicha ;അഭ്യാസി - Abhyaasi | Abhyasi ;ക്രൂരമായ - Krooramaaya | Krooramaya ;

മല്ലൻ - Mallan ;കായികാഭ്യാസി - Kaayikaabhyaasi | Kayikabhyasi ;ഞാണിൻമേൽക്കളിയിലെ ഒരു അഭ്യാസം - Njaaninmelkkaliyile Oru Abhyaasam | Njaninmelkkaliyile Oru Abhyasam ;കായികാഭ്യാസിയെപ്പോലുള്ള - Kaayikaabhyaasiyeppolulla | Kayikabhyasiyeppolulla ;അത്യുഗ്രമായ - Athyugramaaya | Athyugramaya ;കായികാഭ്യാസിയെപ്പോലുള്ള - Kaayikaabhyaasiyeppolulla | Kayikabhyasiyeppolulla ;ഞാണിന്മേൽക്കളിക്കാരൻ - Njaaninmelkkalikkaaran | Njaninmelkkalikkaran ;എരിവുള്ള - Erivulla ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Acrobatic?

Name :

Email :

Details :×