Dependant

Pronunciation of Dependant  

English Meaning

See Dependent, Dependence, Dependency.

  1. Variant of dependent.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഇച്ഛാനുസാരി - Ichchaanusaari | Ichchanusari ;സംശ്രിതന്‍ - Samshrithan‍ ;ഭൃത്യന്‍ - Bhruthyan‍ ;പരാധീനന്‍ - Paraadheenan‍ | Paradheenan‍ ;വിശ്വസിക്കാവുന്ന - Vishvasikkaavunna | Vishvasikkavunna ;ദാസന്‍ - Dhaasan‍ | Dhasan‍ ;

അധീനന്‍ - Adheenan‍ ;പരാശ്രയി - Paraashrayi | Parashrayi ;കരുതാവുന്ന - Karuthaavunna | Karuthavunna ;ആശ്രിതന്‍ - Aashrithan‍ | ashrithan‍ ;പരാധീനൻ - Paraadheenan | Paradheenan ;അനുജീവി - Anujeevi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Dependant?

Name :

Email :

Details :×